Isplaćen dug po osnovu tužbe igrača Hasić Šerif

Nogometni klub TOŠK obavještava članove Skupštine kluba i javnost da je danas izvršena uplatu finansijskih dugovanja na žiro račun bivšeg igrača Hasić Šerif po osnovu Odluke Nogometnog saveza FBiH, a shodno zahtjevu igrača Hasić Šerifa kojem nije u pravovremenom roku izmireno dugovanje po osnovu Ugovora i Aneksa ugovora od 01.07.2018. godine za sezonu 2018/19.

Disciplinska komisija Nogometniog saveza FBiH je nakon uvida u cjelokupnu dokumentaciju, nesporno utvrdila da je NK TOŠK Tešanj obavezan isplatiti dugovanje u iznosu od 2.190,00KM u roku do 29.03.2021., što je danas i izmireno. U slučaju neispunjenja uplate Klubu je prijetila suspenzija pod kojom ne bi mogao igrati zvanične utakmice.

Žao nam je što ovaj dug nije izmiren prošle godine kada bi iznos bio manji za 500,00KM, a ovo je samo jedan dio dugovanja koje je Uprava kluba uspjela sanirati u protekla 2 mjeseca rada. Pod punim angažmanom Uprave i svih prijatelja Kluba, cilj nam je NK TOŠK dovesti u poziciju finansijske stabilnosti bez opterećenja dugova, kako bismo “ozdravili” Klub i neopterećeni dugovima mogli planirati dugoročnu stabilnost i razvoj NK TOŠK.